馃憢 Chcesz z nami pracowa膰? CryptoSlate zatrudnia na kilka stanowisk!

Gie艂dy kryptowalutowe powinny traci膰 licencje w przypadku powa偶nych narusze艅 zasad przeciwdzia艂ania praniu brudnych pieni臋dzy (AML) – zalecaj膮 unijni regulatorzy w dokumencie raporcie . 1 czerwca.

Wsp贸lny raport opublikowany przez trzy organy regulacyjne UE zaleca dodanie zapisu o mo偶liwo艣ci wycofania licencji do wszystkich odpowiednich przepis贸w, w tym do rozporz膮dzenia w sprawie rynk贸w aktyw贸w kryptograficznych (MiCA). Unijna regulacja MiCA dotycz膮ca aktyw贸w cyfrowych jest obecnie przedmiotem negocjacji.

Raport stwierdza, 偶e w艂adze przyznaj膮ce rejestracj臋 lub licencj臋 firmom zajmuj膮cym si臋 aktywami cyfrowymi powinny by膰 „uprawnione do wycofania autoryzacji/rejestracji w przypadku powa偶nych narusze艅 zasad AML/CFT.”

Jednak licencje b臋d膮 cofane tylko w ostateczno艣ci, z zastrze偶eniem oceny dyskrecjonalnej i proporcjonalno艣ci, m贸wi raport.

Innymi s艂owy, to dany organ regulacyjny b臋dzie decydowa艂, co w danym przypadku stanowi powa偶ne naruszenie i ocenia艂, czy licencja powinna zosta膰 cofni臋ta.

Raport bada, czy przepisy dotycz膮ce przeciwdzia艂ania praniu pieni臋dzy i finansowaniu terroryzmu (CFT) s膮 przestrzegane we wszystkich sektorach finansowych.

Dodanie tego zalecenia do MiCA mo偶e sprawi膰, 偶e nadchodz膮ce rozporz膮dzenie UE b臋dzie bardziej rygorystyczne. MiCA narzuca, opr贸cz innych zasad dotycz膮cych firm kryptowalutowych, 偶e emitenci stablecoin贸w musz膮 posiada膰 wystarczaj膮ce rezerwy i by膰 艣ci艣le monitorowani przez organy regulacyjne, takie jak niemiecki BaFin.


殴r贸d艂o artyku艂u