Ministerstwo Nauki i Technologii Informacyjnych (MSIT) Korei Południowej opublikowało niedawno zestaw kluczowych zasad etycznych, które są podstawą rozwoju i uczestnictwa w metawersji.

Trzy główne wartości dla uczestników metawersji to zachowanie własnej tożsamości, bezpieczna radość i zrównoważony dobrobyt.

MSIT zaproponował osiem zasad, których należy przestrzegać podczas uczestnictwa w metawersji: autentyczność, autonomia, wzajemność, poszanowanie prywatności, sprawiedliwość, ochrona danych, inkluzywność i odpowiedzialność.

Aby upewnić się, że zasady mogą być stosowane w przypadkach użycia metawersji, MSIT planuje zebrać opinie od odpowiednich departamentów, ekspertów, branż i organizacji obywatelskich, aby sfinalizować projekt do końca 2022 roku.

MSIT odniósł się również do rosnących obaw dotyczących interakcji użytkowników w sieci, w tym praw autorskich, ochrony nieletnich i danych osobowych.

MSIT zamierza również stworzyć zasady dotyczące prywatności danych, równości społecznej i ekonomicznej, kontroli tożsamości oraz wolności twórczej ekspresji, ponieważ uważa je za prawdziwe problemy etyczne w metawersji.

New Deal 2.0

W lipcu kraj ogłosił plan Digital New Deal (New Deal 2.0), w ramach którego zainwestuje 9 bilionów wonów w celu stworzenia „światowej klasy ekosystemu metaverse”.

Inwestycja zostanie przeznaczona na utworzenie Akademii Metaverse, która będzie szkolić i wyposażać programistów i twórców w umiejętności techniczne i artystyczne, oraz Laboratoriów Metaverse, które będą napędzać rozwój i komercjalizację technologii związanych z metaverse.

Dodatkowo rząd planuje wykorzystać kapitał na finansowanie startupów, aby zwiększyć liczbę firm specjalizujących się w metawersji z 21 w 2019 roku do 56 w 2022 roku i 150 w 2025 roku poprzez wsparcie rozwoju technologii i tworzenia treści.

W planach jest również stworzenie „otwartej platformy metaverse” zasilanej danymi i narzędziami autorskimi, które pozwolą każdemu na tworzenie treści i uczestnictwo.

Korea Południowa i metawersja

Plan Korei Południowej dotyczący stworzenia zestawu zasad etycznych dla metaverse jest częścią jej ciągłych wysiłków, aby stać się pionierem w branży kryptowalut. W styczniu ministerstwo ogłosiło pięcioletni plan stworzenia do 2026 roku piątej co do wielkości branży metaverse na świecie.

W planie tym ministerstwo nakreśliło cztery główne strategie dla metaverse. Pierwsza strategia zakłada stworzenie platform metaverse, które umożliwią wirtualny dostęp do usług publicznych, druga zaś – pielęgnowanie profesjonalistów w metaverse.

Trzecia i czwarta strategia mają na celu, odpowiednio, wspieranie firm oraz ustanowienie zasad etycznych i przepisów dotyczących metawersji.

Posted In: Korea, Metaverse

Źródło artykułu