To jest artykuł opiniotwórczy autorstwa Stefan Dzeparoski, wielokrotnie nagradzany międzynarodowy reżyser i producent kreatywny.

Ten artykuł zawdzięcza swoją inspirację esejowi „A Quest for Social Truth” z książki „Bitcoin is Venice” Allena Farringtona i Sachy Meyersa.

„Musisz zrozumieć, że większość z tych ludzi nie jest gotowa na odłączenie od sieci. A wielu z nich jest tak bezwładnych, tak beznadziejnie zależnych od systemu, że będą walczyć, aby go chronić.” – Morfeusz

Od XIV do XVII wieku w świecie zachodnim nastąpiła znacząca zmiana w świadomości. Zmiana ta znana jest jako renesans. W tym okresie kościół został stopniowo usunięty z roli pośrednika w życiu obywateli. Kościół był epicentrum wszelkiej władzy politycznej, monetarnej i społecznej. W okresie renesansu dominującą klasą społeczną stali się kupcy. Ta klasa nie potrzebowała pośrednika, który instruowałby ich codzienne życie i dyktował podział bogactwa. Kupcy wprowadzili podwójną księgowość jako pierwszy przejaw zdecentralizowanego pieniądza. Kupcy wytyczyli również drogę zdecentralizowanej komunikacji, wprowadzając prasę drukarską. Ta klasa dostrzegła wartość różnych rodzajów aktywów. Legenda rodziny Medyceuszy narodziła się nie z inwestowania w bankowość i handel, ale ze świadomego inwestowania w niematerialne projekty kulturalne. Sztuka i artyści stali się zasobem wartości niezwiązanym z żadnym narodem, strukturą polityczną czy ideologiczną. Wszystko to doprowadzi później do rozdziału państwa i kościoła.


Źródło artykułu