Firma Blockstream zajmująca się infrastrukturą Bitcoin powiedziała w oświadczeniu wysłanym do Bitcoin Magazine że sześciu nowych członków dołączyło do Liquid Federation, kohorty instytucji finansowych, która stanowi podstawę sidechainu Liquid Bitcoin.

„Członkowie Federacji przyczyniają się do bezpieczeństwa sieci Liquid, zyskują prawo głosu w wyborach zarządu i procesie członkostwa, a także zapewniają cenny wkład w rozwój nowych funkcji” – czytamy w oświadczeniu. „Członkowie korzystają również z możliwości wykonywania peg-out bez udziału strony trzeciej, umożliwiając swoim użytkownikom bezproblemową konwersję między L-BTC i BTC w ramach ich platformy”.


Źródło artykułu