Co się stało w Salwadorze, aby zachęcić 44 różne kraje by wysłać przedstawicieli 32 banków centralnych i 12 innych instytucji finansowych? Krótka odpowiedź brzmi: w zeszłym tygodniu kraj ten był gospodarzem szczytu gospodarczego, który miał na celu dowiedzieć się o strategiach i doświadczeniach Salwadoru w zakresie integracji finansowej. I chociaż wydarzenie to nie było poświęcone Bitcoinowi, uczestnicy, z których wielu pochodzi z krajów o gospodarce podobnej do gospodarki Salwadoru, mogli z pierwszej ręki poznać wyjątkową i pionierską drogę tego kraju w dziedzinie Bitcoina.
Źródło artykułu