Jest to opinia autorstwa Shawna Amicka – wszystkie myśli i zalecenia są całkowicie autorstwa autora, a nie oficjalne Bitcoin Magazine zatwierdzenie.

Cryptotag pozwolił mi ostatnio przetestować jeden z ich najnowszych produktów, OdinJest to unikalny produkt, który służy do zabezpieczania kluczy samopodtrzymujących się za pomocą zestawu tytanowych, laserowo wytrawianych sześciokątów, z których każdy przechowuje częściowy klucz („share”), który jest dzielony za pomocą Shamir Secret Sharing.

Shamir Secret Sharing

Shamir Secret Sharing pozwala ci podzielić twoje nasiona na m „akcje”, gdziekolwiek n z nich może być użyte do odbudowania twojego oryginalnego nasiona. Ale każdy, kto ma mniej niż n udziałów, nie ma nawet częściowej kopii twojego nasiona. Oznacza to również, że możesz stracić mn akcje odzyskiwania i nadal będziesz w stanie odbudować swoje nasiona. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie jest dostępne tutaj.


Źródło artykułu